Over ons & ANBI Status

Stichting PLC Participatie Leefbaarheid en Cultuur werd opgericht in 2018. Tegelijkertijd werken we vanuit meer dan dertig jaar ervaring. In 1977 stonden we namelijk aan de wieg van het ‘Surinaams Jongerencentrum Den Haag’.

Onze doelstelling:

Het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van alle Hagenaars en van personen van Surinaamse afkomst in het bijzonder. Hieronder verstaan we dat u voldoening kunt ervaren in persoonlijke en gezamenlijke perspectieven van uw leven en iederéén zich volledig kan ontplooien.

Verantwoordelijk voor het beleid, de financiële middelen en de programmering is het bestuur. Momenteel zijn er drie (vrijwillige) bestuursleden:

• dhr. M. Eltenberg, voorzitter
• mw. M. Markelo, secretaris
• dhr. L.A. Marengo, penningmeester

Per 1 januari 2011 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling (Dossiernummer 80100; Fiscaal nummer 004453955).

Jaarrekkening ANBI PLC Den Haag
Openingbalans PLC

Jaarrekening 2019

Ons Kamer van koophandel dossier nummer is: KVK-41149678

Beloningenbeleid
De bestuurders van de stichting zijn vrijwilligers en kunnen maximaal voor een vrijwilligersvergoeding van € 1500 per jaar in aanmerking komen. Het salaris van de coördinator ligt iets boven het minimumloon.

De boekhouding wordt uitgevoerd door belastingadministratieconsultancy in het Westland. De jaarrekening wordt opgesteld door accountantskantoor Masman & Bosman te Den Haag.